Autoritati executive locale

2020-02-22 12:16

Autoritatile administratiei publice locale functioneaza la nivelul comunelor, oraselor si judetelor. Autoritati deliberative sunt consiliile locale si consiliile judetene, iar autoritati executive sunt reprezentate de primar si presedintele consiliului judetean.Competente si responsabilitati ale autoritatilor locale in domeniul finantelor publice locale. Potrivit prevederilor Legii si Legii, autoritatile publice sunt alese, ceea ce inseamna ca au caracter preponderant politic, insa trecerea responsabilitatilor administratiei colectivitstilor locale in sarcina acestora a avut importante consecinte economice, deoarece autonomia autoritati executive locale

2 autoritati publice cu conducere colegiala, in care mai multe persoane participa la actul decizional, in cadrul unui consiliu sau colegiu; 3 autoritati deliberative, in care autoritatea publica, in plenul sau, exercita participa la adoptarea deciziilor cum este cazul guvernului sau al consiliilor locale.

(1) Autoritile administraiei publice prin care se realizeaz autonomia local n comune, orae i municipii sunt consiliile locale, comunale, oreneti i municipale, ca autoriti deliberative, i primarii, ca autoriti executive. Consiliile locale i primarii se aleg n condiiile prevzute de legea pentru alegerea No t iunea de autoritati ale administratiei publice locale. In literatura de specialitate, pana nu de mult, se utiliza notiunea de, , organizare administrativa' ori cea de, , forma a organizarii administrative acum insa, in mod curent, reprezentantii aplicarii principiilor si tehnicilor managementului in administratia publica folosesc un termen specific stiintei administratiei, acela deautoritati executive locale Feb 22, 2018  (1) Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune, orase si municipii sunt consiliile locale, comunale, orasenesti si municipale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive. Consiliile locale si primarii se aleg in conditiile prevazute de legea pentru alegerea autoritatilor

Autoritati executive locale free

Rating: 4.59 / Views: 336